Skip to main content

A közmeghallgatás az egyik leghatékonyabb eszköze annak, hogy a választás után is aktívan részt vegyél a helyi közügyekben és ellenőrizd az önkormányzat munkáját. Egy ilyen fórum alkalmával ugyanis lehetőséged van kérdésekkel és javaslatokkal élni a helyi döntéshozók felé, akiknek kötelességük neked válaszolni.

Mi az a közmeghallgatás?

A közmeghallgatás egy speciális helyi fórum, ahol a helyi lakosság és a helyi szervezetek közügyeket érintő kérdéseket tehetnek fel és javaslatokkal élhetnek. Az elhangzott kérdéseket és javaslatokat az önkormányzati szerveknek meg kell hallgatniuk, és vagy helyben, vagy legkésőbb 15 napon belül válaszolniuk kell azokra.

A közmeghallgatás tehát egy speciális lakossági fórumnak is tekinthető, ahol kétirányú kommunikáció jöhet létre  a helyi lakosok, szervezetek és a helyi döntéshozók között.

Miért érdemes elmenni egy közmeghallgatásra? Miben más ez, mintha csak beülnék egy nyilvános képviselő-testületi ülésre?

A közmeghallgatáson a jelen lévő lakosok és szervezetek képviselői kérdéseket intézhetnek és javaslatokat tehetnek az önkormányzatnak, amelyekre az önkormányzat köteles válaszolni. A közmeghallgatás tehát egy igen hatékony módja a kétirányú kommunikációnak a helyi lakosság és az önkormányzat között.

Ezzel szemben a képviselő-testület nyilvános ülésén csak a törvényben meghatározott személyeknek van szavazati és tanácskozási joguk. Ez azt jelenti, hogy a helyi lakosok csupán jelen lehetnek az ülésen, de ott nem szólalhatnak fel, nem tehetnek fel kérdést és nem tehetnek javaslatot. (Bővebben erről itt olvashatsz: Vegyél részt a képviselő-testület nyilvános ülésein!)

A mi településünkön már évek óta nem volt közmeghallgatás. Mit tehetek?

Magyarországon minden helyi önkormányzatnak kötelező legalább évente egyszer közmeghallgatást tartania. Az önkormányzat tehát nem jár el jogszerűen, ha már évek óta nem tartott közmeghallgatást. Ezt mindenképpen érdemes jelezni az önkormányzat felé. Ha az önkormányzat ennek ellenére továbbra sem tart közmeghallgatást, akkor érdemes közérdekű bejelentéssel fordulni az önkormányzathoz vagy a kormányhivatalhoz. (A kormányhivatalok listáját megtalálod itt, a bal oldalon.) A közérdekű bejelentést annak címzettje köteles 30 napon belül elbírálni és választ adni.

Honnan tudhatom meg, hogy az én településemen mikor van közmeghallgatás?

Az önkormányzatokról szóló törvény csak a közmeghallgatás alapvető szabályait tartalmazza (évente egyszeri megtartás, válaszadási kötelezettség). A részletes szabályokat, például azt, hogy hogyan kell meghirdetni a közmeghallgatás időpontját, minden önkormányzat rendeletben szabályozza. Ez az ún. Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), amely minden önkormányzat honlapján megtalálható.

Általában a közmeghallgatást meg szokták hirdetni a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, az önkormányzat helyi lapjában, illetve az önkormányzat honlapján is.

Milyen ügyekben szólalhatok fel a közmeghallgatáson?

A közmeghallgatáson helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat lehet tenni. Helyi közügy, amelyben a helyi önkormányzatnak van hatásköre dönteni. Ezért például a kormány vagy az országgyűlés hatáskörébe tartozó ügyek megválaszolása nem lehetséges.

A felvetett témáknak közérdekűnek kell lenniük, azonban ezt tágan kell értelmezni. Nem szükséges, hogy az adott kérdés az egész lakosságot érintse. Ha a kérdésed, javaslatod csupán a lakosok egy részére vonatkozik (például a település valamely pontján lévő illegális szemétlerakó), akkor is helye van a felszólalásodnak.

Egyedi hatósági ügyek megtárgyalására azonban (mint például egy közterület-használati engedély tárgyában hozott döntés) nincs lehetőség.

A feltett kérdésemre nem kaptam választ. Mit tehetek?

Az önkormányzatnak vagy a helyszínen vagy legfeljebb 15 napon belül válszolnia kell a közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre és javaslatokra. Ha felszólalásodra nem kapsz határidőben választ, érdemes felvenni a kapcsolatot a polgármesteri hivatallal.

Az önkormányzat mulasztása miatt panasszal is élhetsz, amelyet szintén a polgármesteri hivatalban, az önkormányzatnak címezve tehetsz meg. A panaszt az önkormányzatnak 30 napon belül el kell bírálnia. Érdemes a levelet tértivevénnyel feladni, így igazolható lesz a feladás és az átvétel ideje. Emellett fontos feltüntetni, hogy a levél egy, a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz.

A nemzetiségi önkormányzatoknak is kell közmeghallgatást tartaniuk?

A nemzetiségek jogairól szóló törvény a nemzetiségi önkormányzatok számára is előírja, hogy évente legalább egyszer közmeghallgatást tartsanak.

A nemzetiségi önkormányzat közmeghallgatása annyiban speciális, hogy a választópolgárok nem egyszerűen a helyi közügyekről, hanem csak a helyi nemzetiségi közügyekről tehetnek fel kérdéseket. A nemzetiségi önkormányzatok azonban nem minden helyi nemzetiségi ügyben jogosultak dönteni. Azokban a kérdésekben, amelyekben “sima” helyi önkormányzatok vagy más, állami szervek járnak el, csupán kezdeményezési joguk van.