Skip to main content

Kampányolásra kényszerít a munkáltatód? Munkaidőben kell aláírásokat gyűjtened egy jelöltnek? Mindenkinek saját döntése, hogy részt vesz-e a választásokon, támogat-e bármilyen pártot, jelöltet, tehát erre kényszeríteni bárkit jogellenes. Segítünk, hogy mit tehetsz, ha mégis ilyen történne veled!

Mit tehetsz akkor, ha a munkáltatód arra kér, hogy bármilyen tevékenységgel segítsd, támogasd valamelyik pártot?

  • Munkáltatód nem írhatja elő számodra, hogy kire szavazz, kit támogass a választásokon. A munkáltató és a munkavállaló közötti alá-fölérendeltségi viszony miatt ezzel a munkáltató megsérti az önkéntes részvétel alapelvét, így ilyen helyzetben választási kifogással élhetsz. Ehhez itt találsz mintát. Ha a választási bizottság megállapítja a munkáltató jogsértését, akkor azonnali hatállyal felmondhatsz 15 napon belül. Ilyenkor megillet a végkielégítés. Ha pedig a munkáltatód mondana fel neked, akkor a munkavégzés alóli felmentés tartamára járó távolléti díj is megillet. Arra is van jogi lehetőséged, hogy sérelemdíjat követelj a történtekért.
  • Ha van bizonyítékod a történtekről, (tanúvallomások, képek, hangfelvétel) ezeket is csatold a kifogáshoz! Ezek hiányában nincsen reális esély arra, hogy megállapítsa a választási bizottság a jogsértést.
  • Figyelem! A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a jogszabálysértéstől számított három napon belül megérkezzen a választási bizottsághoz. Emiatt javasoljuk, hogy e-mailben (is) nyújtsd be a kifogást, hogy biztosan időben megérkezzen. Az elkésett kifogást a választási bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
  • Írj a panaszládánkba! A nyilvánosságnak elrettentő hatása lehet, így visszatarthatja a jogsértőt a későbbi hasonló cselekedetektől.

Ne félj attól, hogy a jogsértés elleni fellépésed miatt végül te jársz rosszul! Előfordulhat ugyan, hogy rövid távon hátrány ér a munkahelyeden, amiért kifogásoltad a munkáltató magatartását – például egy mondvacsinált ürüggyel elküldenek -, de van jogorvoslati lehetőség. (Pl. egy mondvacsinált ürüggyel elküldenek.) Ilyenkor megtámadhatod a felmondást 30 napon belül joggal való visszaélésre, rendeltetésellenes joggyakorlásra vagy megtorlásra hivatkozással. Fontos, hogy neked kell bizonyítanod a fentieket, ennek érdekében bármilyen kifogást írásban kell közölnöd a munkáltatóval is, és rögtön mentsd is el magának ezen e-maileket!

Ha felszólalsz a jogsértés ellen, akár más munkáltatókat is elrettenthetsz attól, hogy dolgozóit párt támogatására kényszerítsék, így elősegítheted a választások tisztaságát. Törvény tiltja, hogy a politikai véleményed miatt hátrányos megkülönböztetésben részesülj, és azt is, hogy hátrány érjen amiatt, ha kiállsz a jogaidért. Ha mégis ilyen történne veled, fordulj jogsegély-szolgálatunkhoz!