Skip to main content

A kampány minden demokratikus választás előfutára. De csak akkor van értelme, ha minket, szavazókat segít a tájékozódásban. A törvénytelen kampány nem csak felborítja a jelöltek, pártok egyenlő esélyeit, hanem rontja a mi tájékozódási esélyeinket is. Éppígy a tisztességtelen kampány sem szolgálja a demokratikus választásokat. Te is tehetsz azonban a jogszerű és tisztességes kampányért, ebben segítünk!

Mit érhetek el vele?

 • Hiteltelenítheted a jogsértő vagy erkölcstelenül kampányoló jelölteket, pártokat.
 • Mérsékelheted a jelöltek, pártok jogszerűtlen vagy tisztességtelen versenyelőnyét.
 • Tudatosíthatod a jelöltekben, pártokban, hogy a választópolgárok egy jelentős részét zavarja a jogsértő vagy erkölcstelen kampány, és hajlandóak tenni is ellene.

Mi számít kampánynak?

Minden tevékenység, eszköz a kampány része, ha két feltétel egyszerre teljesül:

 1. a választói akarat befolyásolására alkalmas vagy ha kifejezetten a választói akarat befolyásolása a célja, és
 2. a szavazás előtti 50. nap és a szavazás napja között történik vagy használják fel. Ezt az utóbbi időtartamot hívják kampányidőszaknak – a 2019-es önkormányzati választások időpontja október 13., így a kampányidőszak augusztus 24-én kezdődik.

Vannak jól ismert és külön szabályozott kampányeszközök (pl. TV reklám, plakát stb.), de a kampány nem merül ki a közismert, nevesített eszközökben, tevékenységekben. Ha a fenti két feltétel igaz egy tevékenységre vagy eszközre, akkor az kampányeszköznek, kampánytevékenységnek számít.

Informálisan “kampánynak” hívjuk a választói akaratot befolyásolni célzó politikai reklámokat stb. a kampányidőszakon kívül is. De a kampányt csak a kampányidőszakon belül szabályozzák szigorúan. Ezért a kampánytevékenységekkel, kampányeszközökkel elkövetett jogsértések ellen is ebben az időszakban lehet a legtöbbféle eszközzel fellépni. Ez az útmutató a kampányidőszakban segít neked fellépni a jogszerűtlen kampány ellen.

Mitől jogsértő a kampányolás?

Bármilyen kampányeszköz, kampánytevékenység esetében jogsértő:
 • Ha valótlan tényeket állítanak egy jelöltről, pártról.
 • Ha valós tények elferdítésével próbálják megtéveszteni a szavazókat. Idetartozik a propaganda is!
 • Ha a jelölt, párt vagy bárki más ajándékot ad vagy ígér, a szavazat, szavazás ellenszolgáltatásaként.
 • Ha a kormány kampányol a jelölteknek, pártoknak. (Akkor is jogsértő, ha a kormány tagjai a jelöltek, illetve a kormányzó erők saját pártjuknak kampányolnának.)
 • Ha az állami vagy önkormányzati infrastruktúrát, közhivatali erőforrásokat – pl. irodát, nyomtatót, munkaidőt, más célra való állami nyilvántartásokat – használnak fel a kampányolásra.
Szavazásért vagy távolmaradásért előny kínálása, hátránnyal fenyegetés:

A jogszerű kampány a választópolgár meggyőzésén keresztül törekszik a győzelemre. Más úton nem lehet jogszerűen rávenni a polgárokat arra, hogy

 1. szavazzanak vagy ne szavazzanak (ne menjenek szavazni),
 2. egyik vagy másik jelöltre, listára szavazzanak.
Plakátok, szórólapok, matricák esetében jogsértő:
 • Más jelölt, párt plakátját fedő plakátok felragasztása.
 • Más jelölt, párt plakátjainak eltávolítása a kampányidőszakban.
 • Vagy egy olyan plakát elhelyezése, amelyen nem látható egyértelműen, kit támogat, kinek a megbízásából.
Politikai hirdetés újságban jogsértő, ha:
 • Egy hirdetés olyan újságban, folyóiratban jelent meg, amelyik nem kérte nyilvántartásba vételét az Állami Számvevőszéktől az adott választásra.
 • Egy újság, folyóirat az egyik pártnak, jelöltnek olcsóbban ad hirdetési felületet, mint egy másiknak. Vagy nem az Állami Számvevőszék honlapján meghirdetett listaáron kínálja a hirdetési felületet, bárkinek.
 • A politikai hirdetés „rejtve”, más tartalmaktól nem elkülönítve jelenik meg az újságban.
A választási gyűlés jogsértő, ha:
 • Nem teljesen nyilvános, csak egyesek (pl. pártszimpatizánsok) számára hozzáférhető, másokat a (vélt vagy valós) politikai nézeteik miatt nem engednek be.
 • Egyeseket (pl. roma választópolgárokat) a nemzetiségi hovatartozásuk miatt nem engednek be
 • Egyeseket a (vélt vagy valós) politikai nézeteik miatt nem engednek kérdést feltenni.

(Nem jogellenes, ha senki nem tehet fel kérdéseket − de tisztességtelen, és felszólalhatsz ellene!)

Politikai reklám, kampányműsor TV-ben, rádióbanjogsértő, ha:
 • A kormány vagy önkormányzat “társadalmi célú hirdetésben” kampányol valamelyik párt, jelölt mellett.
 • A politikai reklámhoz értékelő megjegyzéseket fűznek, kommentálják a TV-ben, rádióban.
 • A politikai vitaműsorokba nem hívnak meg egy sokak által támogatott jelöltet (vagy egy országos listát állító párt jelöltjét), pedig az összes többit meghívják.
Bűncselekményt követ el az, aki az alábbi módok valamelyikével próbálja befolyásolni, hogy valaki szavazzon vagy ne, vagy azt, hogy kire szavazzon:
 • fizikai akadályozással,
 • erőszakkal,
 • fenyegetéssel,
 • megtévesztéssel,
 • anyagi juttatással.

Mit tehetsz a jogsértő kampány ellen?

[recent_projects category=”all” project_style=”1″ control_text_color=”dark”]

Írhatsz nekünk a Panaszládánkba! Ha felhívod a sajtó figyelmét a jogsértésekre, azzal kellemetlenebbé teszed a visszaélést a jelöltek, pártok számára. De fontos, hogy mielőbb te magad is lépj fel a választási bizottságoknak küldött kifogások segítségével!

A Helyi Választási Bizottságnak kell írnod, ha

 • a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,
 •  minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni listás, az egyéni választókerületi, a kompenzációs listás vagy a polgármester-választáshoz kapcsolódik

A megyei, fővárosi szintű Területi Választási Bizottságnak kell írnod a kifogást, ha

 • az a megyei vagy fővárosi önkormányzati választáshoz vagy a főpolgármester-választáshoz kapcsolódik,
 • az elkövetés helye a területi választási bizottság illetékességi területén található, például:
  • körzeti, helyi médiaszolgáltatás (pl. városi TV, helyi rádió)
  • lekérhető médiaszolgáltatás (olyan műsorszolgáltatás, amit nem előre rögzített műsor és időrend szerint adnak le, hanem te döntheted el, mikor hallgatod meg, nézed meg – pl. az internetes videók is ilyenek vagy az AppleTV stb.)
  • nem országos sajtó (pl. megyei lap, helyi újság)
 • szintén a Területi Választási Bizottságnak kell címezned a helyi választási bizottság döntése elleni fellebbezésed.

Minden más esetben a Nemzeti Választási Bizottságnak kell írnod. Ilyen tipikusan, ha az általad tapasztalt jogsértés

 • az országos médiaszolgáltatók (TV, rádió),
 • az országos sajtó (újság),
 • internetes oldalak, blogok (kivéve a rajtuk található videókat),
 • a mozik

valamelyikét érinti. A  Nemzeti Választási Bizottságnak kell írnod akkor is, ha fellebbezel valamelyik megyei vagy a Fővárosi Területi Választási Bizottság döntésével szemben.

A kifogásban pontosan meg kell jelölni (és lehetőség szerint csatolni, pl. fénymásolatban, fényképen, vagy egy CD-n / pendrive-on) a sérelmezett kampányeszközt. Használd ezt a kifogásmintát!

Itt találod az Területi Választási Bizottság (TVB) elérhetőségét, email-címét.

FIGYELEM:

 • Az összes olyan személyes adatodat közölnöd kell, amelyet a kifogásminta felsorol, különben nem fogják elbírálni a kifogásod!
 • Amint tudomást szerzel a jogsértésről, 3 napon belül be kell nyújtanod a kifogást! (Lehet e-mailben is.)
 • Minden lehetséges bizonyítékot csatolj! (Screenshotok, újságcikkek, mobiltelefonnal készített fényképek, videók stb. mind jól jöhetnek. Írd oda a kifogás végére, hogy milyen bizonyítékokat mellékelsz, nehogy elkerülje a választási bizottság figyelmét!)

Ha a választási bizottság nemcsak a választási szabályok, elvek sérelmét tapasztalja, hanem bűncselekményt is gyanít, akkor feljelentést tesz. Te is tehetsz feljelentést a rendőrségen, de ebből jó esetben csak egy hosszadalmas nyomozás lesz, ami még mindig tartani fog, mire a választások rég véget értek. Többet érsz vele, ha kifogást nyújtasz be a megfelelő választási bizottságnak.

Mikor erkölcstelen, tisztességtelen, de nem jogsértő a kampány?

Számos esetben a jelöltek, pártok ügyelnek rá, hogy még a jogszabályi keretek között maradjanak a kampány során – mégis nyilvánvalóan tisztességtelen eszközökhöz folyamodnak. Ilyen például a szavazás előtt nem sokkal tömegesen folyósított önkormányzati segély, ételosztás stb., vagy éppen a választási évek előtt folyósított nyugdíjprémiumok. Ezek az intézkedések nem önmagukban kifogásolhatók, hanem azért, mert a közhatalmi – önkormányzati, országgyűlési – pozíciókkal és a közpénzekkel élnek vissza kizárólag a választási győzelem céljából, tekintet nélkül arra, hogy az intézkedések a közjót szolgálják-e. Ha azonban nincs közvetlen kapcsolat az előnyök juttatása és a választópolgár „meggyőzése” között – például az önkormányzat a lisztet, olajat, tűzifát nem egy adott pártot támogató szavazásra buzdítva adja, hanem csak „véletlenül” a választási év elején – akkor jogilag nem megtámadható, de ettől még tisztességtelen kampánytevékenységről van szó.

Hasonlóképp, a kampány számos esetben a magánéletben szokásos erkölcsi kívánalmakat erősen alulmúlja. A jelöltek egymást vagy egymás programját erőteljes jelzőkkel, sokszor felindultsággal minősítik, egymás személyiségét is kritikával illetik, sőt kétségbe vonják versenytársaik jó hírnevét. Aki azonban a közhatalomért száll versenybe, annak több és erőteljesebb kritikát kell tűrnie, még akkor is, ha ez sérti az ő erkölcsi meggyőződését, vagy a választópolgárok, akár mindannyiunk erkölcsi érzékét. Természetesen erkölcsi meggyőződéseink sokfélék lehetnek, ami egyikünk erkölcsi érzékét nem sérti, mások megítélése szerint már tisztességtelen lehet.

Mit tehetsz az erkölcstelen, tisztességtelen, de nem jogsértő kampány ellen?

Attól még, hogy egy kampánytevékenység vagy kampányeszköz jogszerű, nem kell annyiban hagynod, ha erkölcstelennek tartod. Tehetsz a megítélésed szerint tisztességtelen kampány ellen is!

 1. Hívd fel rá a nyilvánosság figyelmét, fejezd ki a sajtón keresztül is, hogy elítéled az adott tisztességtelen kampányeszközt! Például hívj egy országos TV-csatornát, újságot, hogy számoljanak be a választási évben, nem sokkal a szavazást megelőző krumpliosztásról.
 2. Vegyél rá minél több, és minél többféle jelölttel vagy párttal szimpatizáló embert, hogy hozzád hasonlóan, nyilvánosan ítéljék el a tisztességtelen kampányt!
 3. Írj a tisztességtelenül kampányoló jelöltnek (és pártjának), vagy az erkölcstelen kampányba fogó pártnak! Lehetőleg nyílt levélben tiltakozz, vagy a jelölt, párt Facebook-oldalán, és hívd fel a sajtó figyelmét a tiltakozásra!
 4. Világosítsd fel 2-3 polgártársad, hogy mindenki, aki teheti, a választások közeledtével oszt ételt/emel nyugdíjat, akár rá szavaznak, akár nem, és ettől még lehet rossz politikus. Ne ítéld meg azokat, akik rászorulnak a juttatásokra! Csupán arról érdemes meggyőznőd őket, hogy a juttatások nem kötelezik őket semmire, és mindig az éppen hatalmon lévőktől fognak érkezni.