Skip to main content

Akkor választhatunk több, rátermettebb jelölt közül, ha a választópolgárok segítenek abban, hogy az alkalmas és elhivatott jelöltek megmérettethessék magukat. Te is hozzásegítheted a lehetséges jelölteket, hogy összegyűjtsenek elegendő aláírást ahhoz, hogy elindulhassanak a választásokon, és megfelelő támogatást nyújthatsz valamelyiküknek a kampány során.

Mit érhetek el vele?

 • Több olyan jelölt indulhat a választáson, akit alkalmasnak és elhivatottnak gondolsz. Csak akkor indulhat a választáson egy jelölt, ha összegyűjt megfelelő számú ajánlást az induláshoz. E nélkül nem lehet majd rá szavazni.
 • Közelebb hozhatod a leendő képviselőd a választókhoz. A képviselők egymaguk nem biztos, hogy sikeresen összegyűjtik az ajánlásokat. Ha segíted valamelyiküket ebben, az szorosabbá teheti a képviselők és a polgárok közötti kapcsolatot is.
 • Esélyt adhatsz a kisebb, újabb politikai szereplőknek is. A nagy pártok könnyebben hozzájutnak a támogatásokhoz és támogatókhoz, de a kisebb pártoknak, független jelölteknek kifejezetten fontos lehet a kampánytámogatás. Legyen szó akár önkéntes munkáról, akár anyagi juttatásokról. Ezzel segítheted a választási eljárásban az esélyegyenlőség érvényre jutását is.

Hogy néz ki az ajánlóív?

Az ajánlóíven a választási iroda feltünteti:

 • a jelölt nevét, az őt  jelölő szervezet vagy szervezetek nevét vagy azt, hogy a jelölt függetlenként indul,
 • a választókerület megjelölését,
 • az ajánlóív sorszámát,
 • a választási iroda hitelesítő bélyegzőjét.

Az ajánlóíven az aláírásokat gyűjtő nevének és aláírásának is szerepelnie kell, de ezt már a jelöltnek vagy neked kell odaírnod. Ezt azt jelenti, hogy, ha te gyűjtöd az aláírásokat, akkor a te nevednek és aláírásodnak kell ott lennie az íven.

Az ajánlóíveket a választás kitűzését követően lehet igényelni. A választási iroda legkésőbb a szavazást megelőző 50. naptól (augusztus 24.) ad át az igénylő részére annyi ajánlóívet, amennyit igényel. (Azaz, ha módjában áll, akkor hamarabb is, de legkésőbb az választást megelőző 50. naptól kezdve mindenképp.)

Mik az aláírásgyűjtés szabályai?

Csak az a választópolgár írhatja alá az ajánlóívet, aki az adott egyéni választókerületben rendelkezik választójoggal. Ezt azt is jelenti, hogy aki nem rendelkezik választójoggal (pl. gyerek, nem magyar állampolgár, közügyektől el van tiltva, stb.) annak az aláírása nem fog számítani. Ahogy azé sem, aki nem az adott választókerületben adja le a szavazatát. Ez önkormányzati választás esetében azt jelenti, hogy ott van az állandó lakóhelye vagy, a tartózkodási helye, amennyiben külön kérte, hog yott szavazhasson. Erről bővebben lásd itt.

Az ajánlóíven szerepelnie kell:

 • az ajánló választópolgár nevének,
 • a személyi azonosítójának (FIGYELEM! ez nem a személyi igazolvány száma, hanem a lakcímkártyán is megtalálható személyi azonosító),,
 • a magyarországi lakcímének,
 • az anyja nevének,
 • és természetesen az aláírásának.

Egy választópolgár aláírása egy jelölt esetében csak egyszer számít! Ha valaki több különböző ajánlóívet is aláírt ugyanazon jelölt javára, csak egy ajánlása számít ezek közül. Ezért minden ajánlónál kérdezz rá nyugodtan, hogy az adott képviselő jelöltet támogatta-e már az ajánlásával!

Egy választópolgár azonban több több jelöltnek is adhat ajánlást, ennek nincs akadálya. Az ajánlás mindegyik jelölt esetében érvényes lesz, ha a választópolgár egyébként jogosult ajánlást adni.

Az ajánlás nem vonható vissza, ha egyszer már rákerült az ajánlóívre!

Aláírást gyűjteni csak a polgárok zaklatása nélkül lehet. Bárkit megkérdezhetsz, de nemleges válasz esetén nem szabad erőltetni a dolgot.

Aláírást gyűjteni alapvetően bárhol lehet, kivéve:

 • a te saját munkahelyeden vagy azon a munkahelyen, ahol az ajánlásra felkért választópolgár dolgozik,
 • tömegközlekedési eszközön (buszon, vonaton, stb.)
 • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati hivatalokban,
 • felsőoktatási és köznevelési intézményekben (iskolában, egyetemen, stb.),
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében (rendelőben, kórházba, fogorvosnál, stb.).
 • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen. (E szerint tehát nem gyűjthető aláírás például egy nagyáruház parkolójában az áruház vezetőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül.)

Az ajánlóív aláírásáért tilos bármilyen előnyt adni vagy ígérni! Nem ígérhetsz pénzt vagy bármilyen ellenszolgáltatást pusztán az aláírásért, de ilyet a választópolgár sem kérhet tőled. Természetesen azt el lehet mondani, hogy te magad azért támogatod a jelöltet, mert ő – a megítélésed szerint – az ajánlást adó polgárnak is jó képviselője lesz. Ez nem minősül előny ígérésének.

Minden olyan aláírás érvénytelen, amit ezeknek a szabályoknak a megsértésével gyűjtesz!

Hogyan támogathatom másképp a leendő jelölteket?

Adományként bármilyen olyan felajánlást tehetsz a képviselődnek, vagy egy leendő jelöltnek, ami nem valamilyen jogszerűtlen cselekmény. Adhatsz pénzt, nem pénzbeli támogatást, önkéntes munkát. Fontos tudnod, hogy a pénzbeli adomány csak akkor adó- és illetékmentes, ha az természetes személytől származik és nem éri el a 150 ezer forintot. Ne felejtsd el, hogy a helyi és az országos politika is csak akkor működhet jól, ha azt a választópolgárok sokféleképp támogatják!