Skip to main content

A pártalapítás jogát és a pártok tevékenykedésének jogát az Alaptörvény biztosítja. A pártok közreműködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában, de közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak.

Mit érhetek el vele?

 • Az egyesületi formán túli szervezeti formát adhatsz a politikai kezdeményezésednek, mozgalmadnak.
 • Nem csak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, de az országgyűlési választáson is állíthatsz jelölteket.
 • Potenciálisan nagyobb médiajelenlétet érhetsz el így.

Mivel jár a pártalapítás?

 • Szükség van nyilvántartott tagságra, legalább 10 főre.
 • Továbbá arra, hogy a párt alapítói magukra nézve kötelezőnek ismerjék el a párttörvény rendelkezéseit.
 • Ezen felül el kell fogadni egy alapszabályt, ami a működés alapvető kereteit fekteti le.
 • A pártokat a bíróság tartja nyilván, a civil szervezetek nyilvántartásában.

Hogy csináljam?

A párt alapításához nem kötelező a jogi képviselet, ügyvéd nélkül is alapíthatsz pártot. Mégis vannak előnyei, ha ügyvédet hatalmazol meg. Ha például időszűkében vagytok, mert indulni szeretnétek a választásokon, akkor a jogi képviselő által készített iratok nagyobb garanciát nyújtanak a gyors bejegyzésre, és a hiánypótlásmentes eljárásra.

Milyen korlátozások vannak?

 • Pártok munkahelyen nem hozhatnak létre szervezetet és nem tevékenykedhetnek – ennek célja, hogy a munkára ne gyakorolhassanak befolyást.
 • Párt tagja csak természetes személy lehet (tehát egyesület, alapítvány, kft stb. nem), mert az ő egyesülésük alkalmas arra, hogy politikai akaratot fejezzen ki.
 • Párt alapítója, tisztségviselője csak olyan személy lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható. Arról, hogy ki és miért választható, olvasd el az erre vonatkozó 1×1-ünket.
 • Pártot nem lehet gazdasági tevékenység céljából alapítani, de a céljai megvalósítása érdekében folytathat gazdasági tevékenységet (pl. kiadványok értékesítése).
 • Pártnak vagyoni hozzájárulást (tagdíj, adomány stb.) kizárólag magyar állampolgárságú természetes személyek adhatnak, tehát magyar cégek, egyesületek sem!

Milyen szabályok vonatkoznak a pártalapításra?

Három jogszabályt kell alkalmazni: elsősorban a Polgári Törvénykönyvet (Ptk.), valamint a párttörvényt és az egyesülési jogról szóló törvényt. A párttörvény a pártok gazdálkodását részletesen szabályozza – ez, és a pártpénzügyek szigorú ellenőrzése egy demokratikus társadalom érdeke. A fő szabályokat a Ptk. az egyesületre vonatkozó részben tartalmazza, ezen felül tartalmaz további rendelkezéseket a párttörvény.

A pártok a politikai kultúra fejlesztése érdekében tudományos, ismeretterjesztő, kutatási és oktatási tevékenységük elősegítésére alapítványt hozhatnak létre. Közismert nevén ez a pártalapítvány, mely költségvetési támogatásra jogosult. Ennek működését is törvény szabályozza.

Hogyan jelentsek be jelölő szervezetet?

Jelölő szervezetként az önkormányzati választáson nem csak párt, de egyesület is bejelenthető. A közös jelöltet vagy listát állító jelölő szervezeteknek külön-külön kell jelölő szervezetként nyilvántartásba vetetni magukat. A jelölő szervezetet a jelölt, illetve lista nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál kell bejelenteni, ami a helyi önkormányzati választás esetében a jegyző vezetésével működő helyi választási bizottság.

A helyi választási bizottságokat a helyi választási irodák címén érheted el. Ezek címeit itt találod meg.

Ez a formanyomtatvány szolgál a jelölő szervezet bejelentésére az önkormányzati választásokon.