Skip to main content

Akkor választhatunk több, rátermettebb jelölt közül, ha a választópolgárok segítenek abban, hogy az alkalmas és elhivatott jelöltek megmérettethessék magukat. Te is hozzásegítheted a lehetséges jelölteket, hogy összegyűjtsenek elegendő aláírást ahhoz, hogy elindulhassanak a választásokon, és megfelelő támogatást nyújthatsz valamelyiküknek a kampány során.

Mit érhetek el vele?

 • Több olyan jelölt indulhat a választáson, akit alkalmasnak és elhivatottnak gondolsz. Csak akkor indulhat a választáson egy jelölt, ha összegyűjt ötszáz ajánlást az induláshoz. Enélkül nem lehet majd rá szavazni.
 • Közelebb hozhatod a leendő képviselőd a választókhoz. A képviselők egymaguk nem biztos, hogy sikeresen összegyűjtik az ajánlásokat. Ha segíted valamelyiküket ebben, az szorosabbá teheti a képviselők és a polgárok közötti kapcsolatot is.
 • Esélyt adhatsz a kisebb, újabb politikai szereplőknek is. A nagy pártok könnyebben hozzájutnak a támogatásokhoz és támogatókhoz, de a kisebb pártoknak, független (civil) jelölteknek kifejezetten fontos lehet a kampánytámogatás. Legyen szó akár önkéntes munkáról, akár anyagi juttatásokról. Ezzel segítheted a választási eljárásban az esélyegyenlőség érvényre jutását is.

Hogy néz ki az ajánlóív?

Az ajánlóíven a választási iroda feltünteti:

 • a választás típusát
 • a jelölt nevét, az őt  jelölő szervezet vagy szervezetek nevét vagy azt, hogy a jelölt függetlenként indul,
 • a választókerület megjelölését,
 • az ajánlóív egyedi azonosítóját

Az ajánlóíven az aláírásokat gyűjtő nevének és aláírásának is szerepelnie kell, de ezt már a jelöltnek vagy neked kell odaírnod. Ezt azt jelenti, hogyha te gyűjtöd az aláírásokat, akkor a te nevednek, személyi azonosítódnak, vagy személyazonosságodat igazoló hatósági igazolványod számának és aláírásodnak kell ott lennie az íven. A választási iroda a szavazást megelőző 50. naptól kezdve (tehát a kampányidőszak kezdetén) ad át az igénylő részére annyi ajánlóívet, amennyit igényel. Ez a nap 2022-ben február 12-re esik.

Mik az aláírásgyűjtés szabályai?

Csak az a választópolgár írhatja alá az ajánlóívet, aki az adott egyéni választókerületben rendelkezik választójoggal. Ezt azt is jelenti, hogy aki nem rendelkezik választójoggal (pl. gyerek, nem magyar állampolgár, közügyektől el van tiltva, stb.) annak az aláírása nem fog számítani. Ahogy azé sem, aki nem az adott választókerületben lakik.

Az ajánlóíven szerepelnie kell:

 • az ajánló választópolgár nevének,
 • a személyi azonosítójának (FIGYELEM! ez nem a személyi igazolvány száma, hanem a lakcímkártyán is megtalálható személyi azonosító),
 • a magyarországi lakcímének,
 • és természetesen az aláírásának.

Fontos! Az ajánlóíven szereplő adatoknak meg kell egyezniük a szavazóköri névjegyzék adataival. Ajánlások gyűjtésekor érdemes erre felhívni az ajánlást adó figyelmét.

Egy választópolgár aláírása egy jelölt esetében csak egyszer számít! Ha valaki több különböző ajánlóívet is aláírt ugyanazon jelölt javára, csak egy ajánlása számít ezek közül. Ezért minden ajánlónál kérdezz rá nyugodtan, hogy az adott képviselő jelöltet támogatta-e már az ajánlásával!

Egy választópolgár azonban több jelöltnek is adhat ajánlást, ennek nincs akadálya. Az ajánlás mindegyik jelölt esetében érvényes lesz, ha a választópolgár egyébként jogosult ajánlást adni.

Az ajánlás nem vonható vissza, ha egyszer már rákerült az ajánlóívre!

Aláírást gyűjteni csak a polgárok zaklatása nélkül lehet. Bárkit megkérdezhetsz, de nemleges válasz esetén nem szabad erőltetni a dolgot.

Aláírást gyűjteni alapvetően bárhol lehet, kivéve:

 • a te saját munkahelyeden vagy azon a munkahelyen, ahol az ajánlásra felkért választópolgár dolgozik,
 • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban lévő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
 • tömegközlekedési eszközön (buszon, vonaton, stb.)
 • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati hivatalokban,
 • felsőoktatási és köznevelési intézményekben (iskolában, egyetemen, stb.),
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében (rendelőben, kórházba, fogorvosnál, stb.).
 • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen. (E szerint tehát nem gyűjthető aláírás például egy nagyáruház parkolójában az áruház vezetőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül.)

Az ajánlóív aláírásáért tilos bármilyen előnyt adni vagy ígérni! Nem ígérhetsz pénzt vagy bármilyen ellenszolgáltatást pusztán az aláírásért, de ilyet a választópolgár sem kérhet tőled. Természetesen azt el lehet mondani, hogy te magad azért támogatod a jelöltet, mert ő – a megítélésed szerint – az ajánlást adó polgárnak is jó képviselője lesz. Ez nem minősül előny ígérésének.

Minden olyan aláírás érvénytelen, amit ezeknek a szabályoknak a megsértésével gyűjtesz!

Hogyan támogathatom másképp a leendő jelölteket?

Adományként bármilyen olyan felajánlást tehetsz a képviselődnek, vagy egy leendő jelöltnek, ami nem valamilyen jogszerűtlen cselekmény. Adhatsz pénzt, nem pénzbeli támogatást, önkéntes munkát. Fontos tudnod, hogy a pénzbeli adomány csak akkor adó- és illetékmentes, ha az természetes személytől származik és nem éri el a 150 ezer forintot. Adatvédelmi szempontból fontos, hogy ha több, mint 500 ezer forint értékben támogatsz egy pártot, akkor a párt köteles megnevezni téged (az általad adott támogatás megjelölése mellett) a pénzügyi kimutatásban. Pártot vagyoni hozzájárulással csak magyar állampolgárságú természetes személy (tehát cég, egyesület stb. nem) támogathat.

 Ne felejtsd el, hogy a helyi és az országos politika is csak akkor működhet jól, ha azt a választópolgárok sokféleképp támogatják.