Skip to main content

Mire szavazunk az Európai Parlament képviselőinek választásán?

Az Európai Parlament képviselőinek választásán országos pártlistára lehet szavazni. A szavazatok legalább 5%-át megszerző pártlisták között osztják meg Magyarország 21 képviselői mandátumát az Európai Parlamentben. Nem egyetlen nyertes párt jelöltjei töltik tehát be az összes mandátumot, hanem minden, az imént említett küszöböt elérő párt a rá leadott szavazatok arányának megfelelően részesül a képviselői helyekből.

Ha külföldön élek, a magyarországi vagy a lakóhelyem szerinti ország jelöltjeire kell szavaznom?

Ha egy másik EU tagállamban élsz és ott rendelkezel bejelentett lakcímmel, választhatsz, hogy a magyarországi jelöltekre vagy a lakhelyed szerinti országban induló jelöltekre szavazol.

Figyelem! Mindenki csak egyszer szavazhat az EP választásokon. Vagyis el kell döntened, hogy melyik ország jelöltjeire szeretnél szavazni – mindkettőre nem tudsz!

Ha a külföldi jelöltek mellett döntesz, előfordulhat, hogy regisztrálnod kell magad az adott országban, ahhoz, hogy élhess a választójogoddal. Ehhez a következő pontban találsz útmutatót.

Külföldön élek, és nem a magyarországi, hanem a külföldi lakóhelyem szerinti jelöltekre szeretnék szavazni. Mi a teendőm?

Ehhez a tartózkodási helyed szerinti ország névjegyzékében kell szerepelned és nyilatkoznod kell arról, hogy más EU tagállamban (beleértve Magyarországot) nem fogsz élni választójogoddal.

Az adott ország választási rendszerétől függ, hogy miképpen, milyen szabályok szerint vesznek fel az Európai Parlament képviselőinek választási névjegyzékébe – ahogy a kérelmezési határidő is, amennyiben kérelmezni kell névjegyzékbe vételt. Még ahol automatikusan állítják össze a névjegyzéket, ott is csak akkor fognak felvenni a névjegyzékbe, ha bejelentett lakóhelyed van az adott országban. (Tehát ha bármilyen okból 1-2 hónapot egy másik EU-tagállamban töltesz, nem fognak felvenni a névjegyzékbe még akkor sem, ha a névjegyzék összeállítása az adott országban automatikus.)

Az adott országok választási eljárására vonatkozó további információkat itt találsz. Az oldal tetején válaszd ki a nyelvet, majd görgess lejjebb és a legördülő menüsorból válaszd ki a neked megfelelő országot.

Fontos, hogy nem minden EU tagállamban tartják ugyanazon a napon az EP-választásokat. A tagállamok hatáskörében áll, hogy eldöntsék: a 2019. május 23-26. közötti időszakban mikor rendezik meg a választásokat. Ezért ha egy másik tagállamban szeretnél szavazni az ottani jelöltekre, akkor ellenőrizd – az előbb hivatkozott oldalon – az EP-választások pontos idejét az adott államban.

Ha egy Magyarországtól eltérő országban szerepelsz az Európai Parlament képviselőinek választási névjegyzékében, akkor a külföldi hatóságok értesítése nyomán a magyarországi névjegyzékből törölnek téged. Ha tehát mégis a magyarországi jelöltekre kívánsz szavazni, újra fel kell vetetned magad a névjegyzékbe (ld. a következő kérdést).

Figyelem! Ha olyan országban kéred felvételedet a választási névjegyzékbe, amelynek állampolgárai számára az EP-választáson való részvétel kötelező – 2014-ben Belgium, Ciprus, Görögország és Luxemburg tartozik ide –, a szavazás számodra is kötelező. Ezekben az országokban a névjegyzékben szereplőknek nem csupán joga, hanem kötelessége is a választáson való részvétel, amelynek elmulasztása akár jogi következményeket is vonhat maga után. Ezekben a tagállamokban csak akkor kérd tehát a felvételed a névjegyzékbe, ha tudod, hogy részt tudsz venni a választásokon, illetve tájékozódtál e kötelezettség esetleges elmulasztásának következményeiről.

Egy másik tagállam EP-képviselőjelöltjeire akartam szavazni, de meggondoltam magam: a magyarországi jelöltekre szavaznék. Mi a teendőm?

Ha meggondolod magad és mégis az Európai Parlament magyarországi képviselőire szeretnél szavazni, a nem magyar EU-állampolgárokhoz hasonlóan kérned kell, hogy vegyenek fel az Európai Parlament képviselőinek magyarországi választási névjegyzékébe. Ezt egy erre a célra szolgáló formanyomtatványon kérelmezheted a Helyi Választási Irodánál személyesen vagy levélben, illetve online is benyújthatod a névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet itt, a „Névjegyzékbe vétel / névjegyzékből való törlés iránt kérelem az Európai Parlament tagjainak választásán” menüpont alatt.

Korlátozhatják-e a választójogomat, ha magyar állampolgárként egy másik EU-tagállamban élek, és az ottani jelöltekre kívánok szavazni?

Ha magyar állampolgár vagy és egy másik tagállamban, az adott tagállam jelöltjeire szeretnél szavazni, választójogod háromféle korlátozás alá eshet:

(1) Csak akkor szavazhatsz bármely EU-tagországban az EP-választásokon, ha az adott ország állampolgáraként lenne választójogod! Ez azt jelenti, hogy az adott ország esetleges választójogi korlátozásai (pl. életkor, lakóhely létesítése óta eltelt idő, gondnokság, fogva tartás) rád is vonatkoznak! Ezekről a korlátozásokról további információkat találhatsz itt.

(2) Az egyes tagállamoknak jogában áll akkor is korlátozni a választójogot az EP-választásokon, ha a te választójogod a magyarországi választójogi szabályozás szerint korlátozás alá esik. Ha például gondnokság alatt állsz és magyar bíróság korlátozta választójogodat, ám egy olyan EU-tagállamban kívánsz szavazni, ahol nem lehet korlátozni a gondnokoltak választójogát, a te választójogodat ettől még ott is korlátozhatják.

(3) Azokban az EU-tagországokban, ahol az EP-választásokon szavazni kívánó külföldiek aránya meghaladja a névjegyzékben szereplők 20%-át, az adott ország szigorúbb követelményekhez kötheti a képviselőjelöltjeire való szavazás jogát, mint saját állampolgárai esetében. A választójog korlátozásának ezzel a lehetőségével 2014-ben csak Luxemburg élt.

Nem Magyarország, hanem egy másik EU tagállam állampolgára vagyok, de a magyarországi EP-képviselőjelöltekre szeretnék szavazni. Mi a teendőm?

Ha rendelkezel magyarországi lakóhellyel és egy EU-tagállam állampolgára vagy, jogod van Magyarország európai parlamenti mandátumaiért versengő jelöltjeire szavazni. Ha ezzel a jogoddal élsz, más ország európai parlamenti képviselőire nem szavazhatsz – akkor sem, ha az adott ország állampolgára vagy.

Ahhoz, hogy Magyarország európai parlamenti képviselőjelöltjeire szavazhass, először kérelmezned kell, hogy vegyenek fel az Európai Parlament tagjainak választási névjegyzékébe. Ezt egy erre a célra szolgáló formanyomtatványon kérelmezheted a Helyi Választási Irodánál személyesen vagy levélben, illetve online is benyújthatod a névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet itt, a „Névjegyzékbe vétel / névjegyzékből való törlés iránt kérelem az Európai Parlament tagjainak választásán” menüpont alatt. A névjegyzékbe való felvételi kérelem legkésőbbi beérkezési határideje a választást megelőző 16. nap, vagyis 2019. május. 10. péntek 16 óra.

Nem Magyarország, hanem egy másik EU-tagállam állampolgára vagyok, és a magyarországi EP-képviselőjelöltekre akartam szavazni, de meggondoltam magam. Mi a teendőm?

Ha mégsem szeretnél Magyarország európai parlamenti képviselőjelöltjeire szavazni, de már kérted a felvételed az EP tagjainak választására a központi névjegyzékbe, kérheted a törlésedet a névjegyzékből. Ezt egy erre a célra szolgáló formanyomtatványon kérelmezheted a Helyi Választási Irodánál személyesen, levélben vagy online itt , a „Névjegyzékbe vétel / névjegyzékből való törlés iránt kérelem az Európai Parlament tagjainak választásán” menüpont alatt. A névjegyzékből való törlésre irányuló kérelem beérkezési határideje 2019. május. 16. csütörtök 16 óra.

Korlátozhatják-e a választójogomat, ha egy másik EU-tagállam állampolgára vagyok, Magyarországon élek, és az itteni jelöltekre kívánok szavazni?

Egyfelől egy EU-tagállam állampolgáraként Magyarországon is kizárólag akkor szavazhatsz az EP-választásokon, ha magyar állampolgárként lenne választójogod. Ha például egy magyar bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott, akkor Magyarországon külföldi állampolgárként sem rendelkezel választójoggal az EP-választások során, amíg az eltiltás hatálya alatt állsz.

Másfelől Magyarország is alkalmazza a külföldi állampolgárokra saját országukban vonatkozó választójogi korlátozásokat is. Ha tehát az állampolgárságod szerinti országban nem szavazhatsz az EP-képviselők választásán – például mert büntetőjogi szankcióként vagy gondoksági eljárásban korlátozták a választójogodat –, Magyarországon sem vehetsz részt a választásokon.

Azt hallottam, „XY” jelölteti magát, pedig nem is magyar állampolgár. Hogy lehet ez?

Az európai parlamenti választásokon minden EU-tagország állampolgára választható Magyarországon is, amennyiben

(1) a saját állampolgársága szerinti országban is választható,

(2) rendelkezik magyarországi lakóhellyel,

(3) más EU-tagállamban nem indul jelöltként,

(4) megfelel a magyar állampolgárokkal szemben támasztott választhatósági feltételeknek is – azaz bíróság nem korlátozta a választójogát bűncselekmény elkövetése miatt vagy gondnoksági eljárásban, és betöltötte 18. életévét.

Így tehát más EU-tagállamok állampolgárai is szerepelhetnek jelöltként Magyarországon az EP-választásokra állított országos listákon. Ugyanígy magyar állampolgárok is jelöltethetik magukat más EU-tagállamokban, az adott ország állampolgáraival azonos feltételek mellett.