Skip to main content

A pártalapítás jogát és a pártok tevékenykedésének jogát az Alaptörvény biztosítja. A pártok közreműködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában, de közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak.

Mit érhetsz el ezzel?

 • Az egyesületi formán túli szervezeti formát adhatsz a politikai kezdeményezésednek, mozgalmadnak;
 • Nem csak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, de az országgyűlési választáson is állíthatsz jelölteket;
 • Potenciálisan nagyobb médiajelenlétet érhetsz el így ,
 • Ha teljesítesz bizonyos feltételeket, a párt költségvetési támogatást kaphat a kampányához.

Mivel jár a pártalapítás?

 • Szükség van nyilvántartott tagságra, legalább 10 főre;
 • továbbá arra, hogy a párt alapítói magukra nézve kötelezőnek ismerjék el a párttörvény rendelkezéseit;
 • ezen felül el kell fogadni egy alapszabályt, ami a működés alapvető kereteit fekteti le.
 • A pártokat a bíróság tartja nyilván, a civil szervezetek nyilvántartásában.

Hogy csináljam?

Ugyan nem kötelező a jogi képviselet, de vannak előnyei: ha számít az időfaktor pl. azért, mert indulni szeretnétek a választásokon, akkor a jogi képviselő által készített iratok nagyobb garanciát nyújtanak a gyors bejegyzésre, és a hiánypótlásmentes eljárásra.

Milyen korlátozások vannak?

 • Pártok munkahelyen nem hozhatnak létre szervezetet és nem tevékenykedhetnek – ennek célja, hogy a munkára ne gyakorolhassanak befolyást.
 • Párt tagja csak természetes személy lehet (tehát egyesület, alapítvány, Kft. stb. nem), mert az ő egyesülésük alkalmas arra, hogy politikai akaratot fejezzen ki.
 • Párt alapítója, tisztségviselője csak olyan személy lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható. Arról, hogy ki és miért választható, olvasd el az ide vonatkozó 1×1-ünket.
 • Pártot nem lehet gazdasági tevékenység céljából alapítani, de a céljai megvalósítása érdekében folytathat gazdasági tevékenységet (pl. kiadványok értékesítése).
 • Pártnak vagyoni hozzájárulást (tagdíj, adomány stb.) kizárólag magyar állampolgárságú természetes személyek teljesíthetnek – tehát magyar cégek, egyesületek sem adhatnak a pártnak pénzt!

Milyen szabályok vonatkoznak a pártalapításra?

Három jogszabályt kell alkalmazni: elsősorban Polgári Törvénykönyvet (Ptk.), valamint a párttörvényt, és az egyesülési jogról szóló törvényt. A párttörvény a pártok gazdálkodását részletesen szabályozza – ez, és a pártpénzügyek szigorú ellenőrzése egy demokratikus társadalom érdeke. A fő szabályokat a Ptk. az egyesületre vonatkozó részben tartalmazza, ezen felül tartalmaz további rendelkezéseket a párttörvény.

A pártok a politikai kultúra fejlesztése érdekében tudományos, ismeretterjesztő, kutatási és oktatási tevékenységük elősegítésére alapítványt hozhatnak létre: közismert nevén ez a pártalapítvány, mely költségvetési támogatásra jogosult. Ennek működését is törvény szabályozza.